Radio 8FM

Tot voor kort hoorde je me dagelijks bij Radio 8FM Brabant en in het weekend op Radio 8 FM in het westen van het land. Helaas is deze editie verloren gegaan. Nu hoor je me incidenteel nog bij Radio 8FM Brabant als inval-jock